SIKO MA55 DISPLAY

Genel Özellikler
Ön klavye üzerinden ücretsiz programlama
Uçucu olmayan parametre depolama (EEPROM)
Sayma yönü tanınması enkoderler için giriş
Sayma darbeleri Entegre quadruplication